Ondernemerskrediet MKB met Innovatiekrediet | Ondernemerskredieten.COM

Ben je een ondernemer met een vernieuwend idee, maar heb je moeite om aan geld te komen? Als je bij de bank geen financiering kunt afsluiten, probeer dan innovatiekrediet.

Het Innovatiekrediet is in het leven geroepen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Er is een budget beschikbaar voor 2012 van 95 miljoen euro. Gedurende het jaar kunnen op willekeurige momenten de aanvragen worden ingediend.

De aanvragen worden op basis van volgorde van binnenkomst behandeld.

Ondernemerskrediet MKB met Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is een lening. U moet hierover een rentevergoeding betalen. Het percentage rente ligt tussen de 3,5 a 10%.

Innovatiekrediet is gericht op de financiering van vernieuwende projecten die moeten leiden tot nieuwe innovaties.

Een belangrijke voorwaarde is dat er een zekere mate van risico aan de ontwikkeling van het nieuwe idee zit. Daarnaast moet een project zijn wat een grote commerciële danwel lange termijn belang heeft voor het MKB bedrijf.

Financieringsvoorwaarden Ondernemerskrediet MKB met Innovatiekrediet

Met deze vorm van krediet kunnen de speur en ontwikkelingskosten voor een derde gefinancierd worden. Het maximum is 5 miljoen euro innovatiekrediet. De ontwikkelingskosten zijn breed gedefinieerd; loonkosten voor de R&D werkzaamheden, maar ook kosten als het vastleggen/onderzoeken van de IP situatie.

Als de innovatie waar het krediet voor bestemd is een succesvolle toekomst heeft, dan dient het bedrijf het krediet in een periode van 10 jaar af te lossen. Mocht het project geen succes worden, dan hoeft de ondernemer het krediet niet terug te betalen.