Ondernemerskredieten voor starters

Wilt u in deze moeilijke tijden een onderneming starten? Dat kan. Belangrijk voor het beginnen van een nieuw bedrijf is dat u een goede financiering regelt. Jammerlijk is het vaak niet mogelijk om dit zelf te financieren uit eigen vermogen. Daarom zult u een lening af moeten sluiten. Hieronder een paar opties om uw onderneming te financieren, door middel van een lening of op een andere manier.

Ondernemerskrediet

Er zijn twee verschillende varianten om een ondernemerskrediet af te sluiten voor starters; een rekening courant krediet en een ondernemers obligo krediet. Een rekening courant krediet is een vooraf afgesproken krediet, u kunt geld opnemen tot een bepaald bedrag. Voor een ondernemers obligokrediet kiest u wanneer u zaken doet met buitenlandse partijen of wanneer u verplichtingen hebt aan derden. Het is een onderdeel van het rekening courant krediet.

De overheid

Vanwege de moeilijke tijden is het lastig een goede financiering te vinden. Daarom heeft de overheid ook een manier bedacht om startende ondernemers te helpen. En wel door middel van Qredits. Startende ondernemers kunnen van de bank maximaal een krediet ter hoogte van € 50.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. Niet alleen steunt de overheid door geld te verstrekken, ook is het de bedoeling dat ondernemers gecoacht worden en advies krijgen zodat zij een betere kans hebben de markt te veroveren.

Het UWV

Ook vanuit een werkloos bestaan kunt u uw onderneming starten. Het UWV helpt hierbij. Het maximale bedrag dat u kunt krijgen is 30.000 euro. Het UWV stort maandelijks een bedrag, en deze lening zet zich maximaal twee jaar voort. Ook hier wordt weer hulp aangeboden in de vorm van een coach. Wanneer blijkt dat het ondernemerschap niet voor u weggelegd is, zal u de bedrijfslening niet terug hoeven te betalen. Een veilig idee voor de toekomst wanneer u al in een onzekere positie verkeert.