Ondernemerskrediet MKB met een nieuw innovatiefonds | Ondernemerskredieten.COM

Ben jij een innovatieve MKB ondernemer? Dan kun je sinds begin van dit jaar een aanvraag doen voor krediet via het innovatiefonds MKB+. Dit fonds is opgericht door de overheid. Het doel is om ondernemerschap te stimuleren en met name de eerste financiering daarvan.

Ondernemerskrediet voor starters is vandaag de dag lastig te krijgen. De overheid wil daarom startende ondernemers die innovatieve ideeën hebben een handje helpen. Als starter heb je immers naast de financiering genoeg andere problemen op je bord.

Ondernemerskrediet MKB: totale fonds 500 mln. euro

Dit Innovatiefonds MKB+  heeft een totale omvang van 500 miljoen euro t/m 2015.

De volgende sectoren kunnen een beroep doen op het fonds:

–          Nieuwe media (ICT)

–          Design

–          Fashion

–          Architectuur

–          Creatieve industrie (video games, art)

MKB Ondernemerskrediet: vanaf 150k

De ondergrens voor financieringsaanvragen is minimaal 150k. Ongeveer 30% van de kosten die de ondernemer maakt voor innovatie kan worden betaald uit het innovatiekrediet.

Mocht het innovatieproces niet voltooien (lees: het wordt een mislukking), dan blijft de ondernemer niet zitten met schulden m.b.t. innovatiekrediet: dit wordt dan omgezet naar een subsidie.

Als de innovatie wel een succes wordt, dan betaalt de ondernemer het krediet terug. Dit komt dan weer terug in het fonds. Hiermee kan het fonds weer andere ondernemers financieel ondersteunen.

MKB Ondernemerskrediet ook voor kleinbedrijven?

De ondergrens is een financieringsaanvraag van 150.000 euro. Kleine ondernemers die minder nodig hebben kunnen proberen microkrediet aan te vragen. Microkrediet kan ongeveer tot 50.000 worden aangevraagd.