Ondernemerskrediet lastig? Meer kapitaal door aandelen uit te geven | Ondernemerskredieten.COM

Krediet verkrijgen middels een bancaire lening is voor MKB bedrijven op dit moment een grote uitdaging. Een Ondernemerskrediet betekent in balanstermen dat je additioneel vreemd vermogen zoekt. Extra financiering is ook mogelijk door meer eigen vermogen aan te trekken door het vergroten van het aandelenkapitaal. Een gevolg is dat de zeggenschapsstructuur niet onaangepast blijft.

Indien er grote behoefte is aan meer geld, dan kan het geen kwaad om deze optie verder te bekijken.

De eerste vraag is: wat voor soorten aandeelhouders zijn er?

Ondernemerskrediet lastig? Business angels aan boord

Het OECD heeft onlangs onderzoek gedaan over deze vorm van Ondernemerskrediet. De conclusie uit dit onderzoek is dat het aanbod van business angels niet conjunctuur gevoelig is.

Een business angel is kan een alternatieve route zijn om meer kapitaal aan te trekken.

Business angels zijn vaak geslaagde eigenaren geweest van een eigen bedrijf. Na de verkoop van hun bedrijf vinden ze het vaak leuk om ambitieuze jonge ondernemers te coachen.

Een business angel heeft als extra voordeel dat ze ervaring hebben. Ze kunnen breder kijken naar je business plan en naar jou als ondernemer dan een bank.

Ondernemerskrediet lastig? In zee met Investeerders: venture capital en private equity

Venture capitalists kunnen een additionele bron zijn van Ondernemerskrediet. Deze VC’s hebben fondsen met miljoenen euro’s. Hiermee kopen ze aandelen in jonge niet-beursgenoteerde bedrijfjes om deze later met veel winst te verkopen. Er zijn ook investeerders die zich richten op bedrijven die voorbij de opstartfase zijn. Dit zijn de private equity investeerders.

Het grote voordeel is dat beide typen investeerders gericht zijn op een doel dat jou als ondernemer ook moet aanspreken, namelijk het bedrijf zo succesvol mogelijk te laten maken zodat het meer waard wordt en het met een grote winst verkocht kan worden.

Een bijkomend voordeel is dat deze investeerders dit trucje al vele malen gedaan hebben. Ze hebben dus ervaring hoe je een bedrijf succesvol moet laten groeien en uiteindelijk de ” hoofdprijs” ermee te krijgen.

Daarnaast hebben ze vaak een handig netwerk waar je nieuwe klanten, leveranciers of potentiele kopers van jouw bedrijf in kan vinden.

Ondernemerskrediet lastig? De overheid als mede eigenaar

Ook de overheid investeert regelmatig in bedrijven. En dan hebben we het niet over de grote ‘bail outs’ waarbij de overheid de ABN AMRO kocht. De overheid investeert soms ook in kleine veelbelovende bedrijfjes. De overheid investeert via regionale investeringsmaatschappijen.

Het voordeel van de overheid als mede aandeelhouder is dat ze flexibeler zijn als het slecht gaat met uw bedrijf. Een private investeerder zal wellicht eerder hardhandig ingrijpen.

Daarnaast is het voordeel van de overheid als mede aandeelhouder dat uw bedrijf meer vertrouwen uitstraalt. Dit kan net helpen een potentiele grote klant over de streep te trekken of om eventueel toch nog bancaire krediet te krijgen.